In de gesprekken die wij voeren in het kader van de kettingbrief komen diverse gebieden en ontwikkelingen aan de orde. Voor de gebieden waarbij wij betrokken zijn als strategisch adviseur of ontwerper, lopen wij regelmatig tegen belemmeringen aan bij de ontwikkeling van gemengde stukken stad. Op dit platform #FixTheCityMix nemen wij enkele van deze belemmeringen en uitdagingen onder de loep. We reflecteren kritisch op onze eigen projecten, en beschrijven in deze casussen ook de conclusies die we kunnen trekken uit de verschillende gesprekken. 
 

Het Hamerkwartier is een bedrijventerrein aan de noordelijke IJ-oevers, voormalig havengebied. De kanalen zijn gedempt, de watergebonden bedrijven vervangen door garages en creatieve industrie zoals filmbedrijven en architectenbureaus. De gemeente Amsterdam heeft een projectnota gemaakt voor de transformatie naar een gemengd woon-werkgebied met tenminste één derde werken. In de tussentijd pionieren er nieuwe formules zoals het skate-café en FC Hyena, geen voetbalclub maar een filmhuis. Urhahn heeft in opdracht van Eigen Haard en in samenspraak met de gemeente Amsterdam verschillende studies gedaan naar (een deel van) dit gebied. Op papier belooft het plan een mixed use wijk bij uitstek te worden met veel ruimte voor betaalbaar werken. Wat zijn aandachtspunten?

Lees hier de hele casus van het Hamerkwartier

CASUS - HAMERKWARTIER AMSTERDAM

afbeelding: Projectnota Hamerkwartier, Gemeente Amsterdam​

CASUS 2: volgt binnenkort