In de gesprekken die wij voeren in het kader van de kettingbrief komen diverse gebieden en ontwikkelingen aan de orde. Voor de gebieden waarbij wij betrokken zijn als strategisch adviseur of ontwerper, lopen wij regelmatig tegen belemmeringen aan bij de ontwikkeling van gemengde stukken stad. Op dit platform #FixTheCityMix nemen wij enkele van deze belemmeringen en uitdagingen onder de loep. We reflecteren kritisch op onze eigen projecten, en beschrijven in deze casussen ook de conclusies die we kunnen trekken uit de verschillende gesprekken. 
 

Het Hamerkwartier is een bedrijventerrein aan de noordelijke IJ-oevers, voormalig havengebied. De kanalen zijn gedempt, de watergebonden bedrijven vervangen door garages en creatieve industrie zoals filmbedrijven en architectenbureaus. De gemeente Amsterdam heeft een projectnota gemaakt voor de transformatie naar een gemengd woon-werkgebied met tenminste één derde werken. In de tussentijd pionieren er nieuwe formules zoals het skate-café en FC Hyena, geen voetbalclub maar een filmhuis. Urhahn heeft in opdracht van Eigen Haard en in samenspraak met de gemeente Amsterdam verschillende studies gedaan naar (een deel van) dit gebied. Op papier belooft het plan een mixed use wijk bij uitstek te worden met veel ruimte voor betaalbaar werken. Wat zijn aandachtspunten?

Lees hier de hele casus van het Hamerkwartier

CASUS - HAMERKWARTIER AMSTERDAM

projectnota-hamerkwartier-05_edited.jpg

afbeelding: Projectnota Hamerkwartier, Gemeente Amsterdam​

CASUS 2: Vallen en opstaan bij gebiedstransformaties

STAD-FESTIVAL-20200130-143253-02_edited.

afbeelding: Werksessie tijdens Festival Stad

Op donderdag 30 januari heeft Urhahn in samenwerking met APPM en Stadkwadraat ‘Festival STAD’ georganiseerd. Het festival, met ruim 150 deelnemers, bestond uit inspirerende lezingen en werksessies die de opgaven en kansen voor een toekomstbestendige en leefbare stad behandelden. Eén van de werksessies stond in het teken van #FixTheCityMix. Hierin gingen we gezamenlijk in op de vraag welk instrumentarium wordt ingezet om het werken te borgen bij gebiedstransformaties. Drie projectleiders van drie ontwikkellocaties vertelden welke methode ze hanteren en welke problemen ze tegenkomen. 

Lees hier hun verhalen.

CASUS 3: volgt binnenkort